BouwtechnischeKeuring

Wanneer uw oog gevallen is op een te koop staande woning, is het raadzaam vóór de aankoop van het huis een volwaardige BouwkundigeKeuring uit te laten voeren. Zo weet u tijdig of de woning veel achterstallig onderhoud heeft, en komt u er niet pas achteraf achter voor welke bouwkundige verrassingen en mogelijk dure kosten en aanpassingen u staat.

Een bouwkundig rapport van WoonzekerKeuringen kan worden gebruikt om een nauwkeurig beeld van het pand te verkrijgen. Een rapport constateert maar lost het geconstateerde niet op. Het is een visuele momentopname, maar het uiteindelijke rapport geeft u wel inzicht over de staat van de woning en een kostenindicatie voor het onderhoud en herstel van het huis op directe (nu) korte (binnen 1 jaar) en lange (5 jaar en meer) termijn.

Rapport

Het resultaat van de keuring wordt volledig verwerkt in het bouwkundig rapport. Dit rapport wordt erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en alle andere instellingen die onder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vallen. U kunt ook kiezen voor een uitgebreide bouwkundig keuringsrapport voor aankoop met NHG-dekking. Klik hier voor uitleg over de NHG. U heeft een gedegen, betrouwbaar, duidelijk en helder rapport in bezit. En dus ook meer zekerheid over uw aankoop.

Wij volgen een vast stappenplan: 

  • De bouwkundige komt bij de te keuren woning en loopt eventueel tezamen met de nieuwe eigenaar door de woning
  • De bouwkundige inspecteert de woning van dak tot en met de fundering, en zal alle gebreken wat met het blote oog waar te nemen is, noteren en waar nodig foto’s maken
  • De bouwkundige legt tijdens de keuring desgewenst ook de situatie uit
  • De duur van deze keuring zal maximaal 1,5 uur in beslag nemen

Er volgt binnen 24 uur een rapport van de keuring in uw mail. 

Vervolgonderzoek

Wanneer de bouwkundige van mening dat er een specialistische keuring nodig is, dan vermeldt hij dit in het rapport. Dan is vervolgonderzoek door een gespecialiseerd bedrijf nodig. Denk daarbij aan constatering van aantasting door zwam in de kruipruimten, houtworm in de dakconstructie of funderingsproblematiek.

Mocht het zo zijn dat er een VVE op uw woning van toepassing is dan wordt het rapport automatisch aangepast zodat in de kostenstaat ook de kosten staan vermeld die voor de VVE van toepassing zijn. 

De kosten voor deze BouwkundigeKeuring bedragen € 369,- inclusief btw voor woningen tot 600m3. Daarboven wordt een toeslag van 25,- per extra 100m3 gerekend.

  • zekerheid bij aankoop
  • ook voor NHG
  • snel en betrouwbaar

* Een rapport is een visuele momentopname op basis van een steekproef en geeft dus geen garantie. Al onze rapporten worden vanwege het milieu digitaal aangeboden. Een print staat ter beschikking tegen meerprijs.

Direct een keuring plannen?

Vul het formulier op deze pagina in om een afspraak te maken.

Plan nu een keuring

Vul onderstaand contactformulier in en een van onze adviseurs neemt contact met u op voor de procedure en planning.